PEPIJN ZWANENBERG

 

GROENLINKS

In 1985 werd ik lid van de PSP jongerenorganisatie en in 2003 van GroenLinks. Omdat zowel groen als links belangrijk voor me zijn. GroenLinks is onderscheidend op beide terreinen. Juist in tijden van crisis is het belangrijk te kiezen voor duurzaamheid en extra op te komen voor mensen die het minder breed hebben. Niet alleen landelijk maar zeker ook in Utrecht proberen we rechtvaardigheid, tolerantie, ecologie, diversiteit en duurzaamheid te vertalen in gemeentebeleid. Ook de komende jaren wil ik me voor GroenLinks inzetten voor Utrecht op het gebied van wonen, monumenten, herstructurering en groen. Ten eerste voor minder sloop en meer renovatie. De wachttijd voor een sociale huurwoning is namelijk wederom flink gestegen en de vraag naar sociale woningen wordt alleen maar groter. Daarnaast inventarisatie en behoud van bijzondere gebouwen en complexen zoals bijvoorbeeld complex 507 in Lombok, de van Sijpesteijnkade en hovenierswoning Mien aan de van Zijstweg. Inzetten op transformatie van leegstaande kantoren naar (studenten)woningen. En alles natuurlijk altijd maximaal duurzaam en met genoeg en prettig (verblijfs)groen in de buurt.

Hieronder staat een greep uit zaken waarvoor ik me bij GroenLinks heb ingezet door het op de politieke agenda te zetten middels mondelinge- of schriftelijke vragen, agenderen voor een commissie of met behulp van moties/amendementen.